Autumn-Winter-Landscape-ultra-hd-wallpapers2-680x425

 Crkva sv. Marije, Drid
NAŠA GOSPA OD SNIGA

Brdo Drid je bilo središte jedne od najstarijih hrvatskih županija , ne samo po imenu nego i po ostacima materijalne baštine. Na vrhu brda se nalazi crkva Gospe od Sniga koja potječe iz 20. stoljeća, a vjeruje se da je sagrađena na ostacima crkva iz razdoblja ranokršćanstva. Crkvu okružuju obrambene zidine.