vranaca-cave

Dugopolje
ŠPILJA VRANJAČA

Špilja Vranjača se nalazi u podnožju planine Mosor. Sastoji se od dvije velike dvorane, a druga od njih je puna stalagmite I stalaktita. Dužina špilje je 360 metara, a temperatura zraka je kroz cijelu godinu 15 °C. Od 1929. godine je otvorena za posjetitelje.